Jump to content
  • Checkout
  • Login
  • Get in touch

osCommerce

The e-commerce.

Recommended Posts

Hi, there is a part of the CZECH translation - currently 12.31% - translated using google translate and edited, but not yet tested on the e-shop - so there may be inconsistencies. I'll still work on it, but if I get run over by a bus, someone will have a part done ;)

Ahoj, začal jsem český překlad - doufám, že to už někdo nemá hotové :) Aktuálně je přeloženo 12,31%. Zatím to není otestováno v e-shopu, takže občas něco nemusí dávat smysl. Budu na tom dál pracovat, ale kdyby mě náhodou třeba přejel autobus, tak tady máte část hotovou :)

Keys_2022srp02_2222.zip

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hello, I have my own machine translation that I am gradually correcting.
Until there is some central place to manage translations, it's just a waste of time if we can't correct one translation together...
Passing CSV files like in the Middle Ages 😒 Back to the past!

Zdar, já mám taký svůj strojový překlad, který postupně koriguju.
Dokud nebude existovat nějaké centrální místo pro správu překladů, tak je to jen zbytečné mrhání časem, když nemůžeme dělat společně korekci jednoho překladu...
Předávání CSV souborů jak ve středověku 😒 Zpátky do minulosti!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×